Blog

Tu nájdete novinky zo sveta životného prostredia ekológie a mnoho iného.


slide-1

Čistiareň odpadových vôd pre mesto Orhei – najväčšia komunálna vegetačná čistiareň odpadových vôd na svete.

22.02.2018

Prípadová štúdia Problém: Primárnou potrebou v meste bolo nahradiť starú čistiareň odpadových vôd s nákladnou prevádzkou a nedostatočnou čistiacou schopnosťou. Pôvodná čistiareň bola navyše situovaná na vrchu blízkeho kopca, kde sa mali čerpať všetky odpadové vody z mesta. Nelogické umiestnenie čistiarne odpadových vôd by znamenalo, že denne by sa muselo prečerpávať približne 3.600 m3 odpadovej […]

Screen Shot 2018-02-21 at 13.23.10

Ovplyvňuje koreňová čistiareň biodiverzitu?

21.02.2018

Viac takýchto stavieb na Slovensku. Pôvodný článok v angličtine – http://www.constantinealexander.net/2016/06/constructed-wetlands-boost-biodiversity.html Section of an artificial wetland for stormwater treatment which was constructed by the University of New Hampshire Stormwater Center. Image: University of New Hampshire Stormwater Center, 2012. By Science for Environment Policy Koreňové čistiarne sa v mnohých krajinách používajú ako zelená infraštruktúra pre čistenie odpadových vôd, ale […]

Screen Shot 2018-02-21 at 13.18.52

Odstránenie liekov pomocou Ekočističky.

21.02.2018

Študenti z univerzity v Ghentu experimentujú so spôsobmi odstraňovania rezíduí liekov z odpadovej vody, aby tak chránili životné prostredie. Študenti magisterského štúdia vyrobili malý mokraď u fakultnej nemocnice AZ Groeninge v Kortrijku a využili prírodné filtračné procesy na čistenie vody z budovy. Lieky, ktoré ľudia užívajú, ako napríklad protizápalové lieky alebo antibiotiká, nie sú vždy […]

Screen Shot 2018-02-21 at 13.15.48

Najväčšia koreňová čistiareň na svete

21.02.2018

Úsilie spoločnosti Bauer bolo ocenené zmluvou o rozšírení doposiaľ najväčšej koreňovej čistiarne odpadových vôd na svete v sultanáte Omán, slúžiacej na čistenie priemyslových odpadových vôd vznikajúcich v spoločnosti Petroleum Development Oman (PDO). Spoločnosť PDO je poprednou prieskumnou a výrobnou spoločnosťou v oblasti ťažby ropy a zemného plynu v krajine. Prvá fáza budovania čistiarne bola dokončená už v roku 2011. Vlajkový projekt úpravy a čistenia […]

fosfor blog foto_1

Škóti chcú znovu získavať fosfor zo splaškovej vody

21.02.2018

Väčšina z nás pozná fosfor z hodín chémie ako prvok periodickej tabuľky. Okrem toho, že je súčasťou ľudského tela, väčšina z nás zrejme netuší, aký je pre ľudstvo v skutočnosti dôležitý. Môžeme však smelo povedať, že je súčasťou našej spotrebiteľskej DNA. Fosfor je surovinou, ktorá sa ťaží. Žiaľ, len v hŕstke krajín sveta a ani tie nie sú všetky politicky […]