Blog

Tu nájdete novinky zo sveta životného prostredia ekológie a mnoho iného.

Screen Shot 2018-02-21 at 13.15.48

Najväčšia koreňová čistiareň na svete

21.02.2018
Úsilie spoločnosti Bauer bolo ocenené zmluvou o rozšírení doposiaľ najväčšej koreňovej čistiarne odpadových vôd na svete v sultanáte Omán, slúžiacej na čistenie priemyslových odpadových vôd vznikajúcich v spoločnosti Petroleum Development Oman (PDO). Spoločnosť PDO je poprednou prieskumnou a výrobnou spoločnosťou v oblasti ťažby ropy a zemného plynu v krajine.

Prvá fáza budovania čistiarne bola dokončená už v roku 2011. Vlajkový projekt úpravy a čistenia kontaminovanej vody vznikajúcej pri ťažbe ropy v sultanáte Omán získal niekoľko medzinárodných ocenení za vynikajúce výsledky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, inovácií a bezpečnosti.

Inovatívna technológia čistenia vody prostredníctvom umelých mokradí je jedinečná vďaka využitiu gravitačného prietoku vody a prirodzených procesov na odstránenie obrovského množstva uhľovodíkov. Okrem svojej pozoruhodnej veľkosti sa zariadenie vyznačuje aj neobyčajne vysokou účinnosťou. Do čistiarne totiž vstupuje surová ropa ktorá tvorí takmer 95 % (!!!) celkového objemu, pričom obsah uhľovodíkov nachádzajúcich sa na výstupe z čistiarne je len 0,5 %. A to všetko bez použitia elektrickej energie alebo chemikálií.

Po rozšírení čistiarne v roku 2014 môže cez zariadenie každodenne pretekať neuveriteľných 115 000 m3 vody. Prevádzka zariadenia ukázala, že kapacitu je možné rozširovať ďalej a preto sa pripravuje opätovné rozšírenie tejto koreňovej čistiarne o prietok ďalších 60 000 m3 denne. Plánovaná výsledná kapacita čistiarne bude teda až 175 000 m3 odpadovej vody za 24 hodín. Dokončenie ďalšieho rozšírenia je plánované na rok 2019. Spoločnosť Bauer sa po výstavbe zároveň zaviazala aj na prevádzku zariadenia a to až do roku 2044.

Predseda predstavenstva spoločnosti Bauer Peter Hingott sa vyjadril: „koreňová čistiareň odpadových vôd v Ománe je jedným z našich najinovatívnejších a najvýznamnejších projektov. Partnerstvo s PDO nám umožní pokračovať na tejto ceste spoločného úspechu.“