Nenechajte Vaše peniaze odtiecť

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet eros sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet eros sapien

Viac info Čistiarne Čo ešte vieme

Tu sme mali možnosť odprezentovať sa za poplatok investorom. Na tomto festivale boli zúčastení investori ako Michal Dubec a podobne . Bola to skvelá skúsenosť avšak ekočističky sú pre investorov riziková investícia. Investor podporí niečo čo má patent a v čom je hlavným vlastníkom skôr on a tím pracuje pre neho.

Fotogaléria

Jednoduchý a v rámci možností zariadený priestor na naše spoločné stretnutia a projekty tímu ekočističky.

 

Podeľte sa snami o foto Vašej záhrady. Možno práve u Vás, sa najbližšie stretneme pri obstrihávaní stromkov, vytrhávaní buriny, realizácii okrasnej skalky, stavaní jazierka alebo ekočističky.

Viac info v maily alebo telefonicky. Máme všetky druhy močiarnych rastlín. V našom centre pestujeme rôzne druhy  močiarnych rastlín. Od kvitnúcich kosatcov  , plávajúcich farebných lekien  cez dužinaté ježohlavy a honosné pálky.

Močiarne centrum. V našom centre pestujeme rôzne druhy  močiarnych rastlín. Od kvitnúcich kosatcov, plávajúcich farebných lekien  cez dužinaté ježohlavy a honosné pálky.

 

.

 

 

Jazero napojené na ekočističku. Vyčistená odpadová voda z domácnosti ide samospádom do jazierka. Vodu využívame hlavne na polievanie záhradky,kvetou a podobne.  www.Ekocisticky.sk majú  3 jazierka, čiže makačky stále dosť. Na obrázku jazero bez filtrácie, bez el.energie a napojené na vyčistenú vodu z ekočističky.

 

Najmensie v sídle ekočističiek. Jazierko slúži na zachytávanie dazdovej vody.Krásny deň prajeme a nezabúdajte I LIVE ECO.

 

 

 

 

 

 

Najväčší spoločenský prínos majú pre Slovensko projekty zamerané na ekologické čistenie odpadových vôd, aktivizovanie obyvateľov v oblasti dobrovoľníctva, či vytvorenie virtuálneho priestoru, ktorý firmám poskytne možnosť delegovať úlohy na externých pracovníkov a tým prispieť k naštartovaniu trhu práce.

Takto to aspoň vyhodnotila odborná porota v spolupráci s verejnosťou v hlasovaní o tri najlepšie nápady v oblasti spoločensky prospešného podnikania, Social Impact Award 2014. „Oproti minulému roku sme mali väčší problém definovať desiatku finalistov. Projekty boli lepšie popísané a premyslené,“ hodnotí Juraj Kováč, manažér súťaže SIA pre Slovensko. „Keďže väčšina projektov je vo fáze nápadu, je ťažké predpovedať, ako to nakoniec dopadne. Nápady zvyčajne znejú dobre, podstatná je ich realizácia.“

Ani projekty, ktoré neboli finančne ocenené, nie sú však odsúdené na zánik. „Desať finálových projektov prejde letným 60-dňovým inkubátorom. Jeho cieľom je pomôcť im domyslieť biznis model nápadu a otestovať v malom potenciál nápadu,“ vysvetľuje Kováč. „Začiatkom septembra budú mať všetky tímy možnosť prezentovať svoje úspechy a ponaučenia pred mentormi a investormi a získať dodatočné zdroje pre svoje projekty. Chceme dať šancu všetkým a naučiť ich, že pre rozbehnutie nepotrebujú nevyhnutne veľa peňazí.“

Pri rozhodovaní o víťazoch brali porotcovia do úvahy tri kritériá. Prvým bola veľkosť spoločenského dopadu. Hodnotili, akému počtu ľudí projekt môže reálne pomôcť, ako aj aktuálnosť témy, ktorú rieši. Druhým kritériom bola udržateľnosť projektu. Zvažovala sa robustnosť biznis modelu a jeho schopnosť generovať príjmy. Posledné kritérium posudzovalo schopnosť tímu a mieru inovácie. Na základe týchto kritérií sa na víťazných priečkach umiestnili projekty Ekologické čističky, Autsors a Karma Recharger.

Autsours je webová služba, ktorá firmám i jednotlivcom poskytuje možnosť zastrešiť špecifický druh úloh, ktoré je možné delegovať na externých pracovníkov. Úlohy za nich vypracuje vyškolený tím ľudí momentálne znevýhodnených na trhu práce. Takými sú mamičky na rodičovskej dovolenke, dôchodcovia, ľudia so stupňom invalidity, či denní študenti vysokých škôl. „Technológia sa stará o maximálne zjednodušenie zadávania úloh na strane firiem a nami ponúkané odborné školenia zasa o vysokú úroveň výsledkov, ktorú dosahujú pracovníci,“ hovoria autori projektu, ktorí finančnú výhru plánujú použiť na overenie konceptu. „Ak sa nám to podarí, verejnosť sa už koncom leta môže tešiť na nový spôsob, ako efektívne prepojiť firmy, ktoré majú a zároveň finančne pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú,” dodávajú.

Cieľom aplikácie Karma recharger je prepojiť dobrovoľníkov, neziskové organizácie a donorov tak, aby z toho mala úžitok každá zapojená strana. Pilotný projekt chcú jeho autori rozbehnúť v Košiciach. Nápad spočíva v tom, že za dobrý skutok v podobe dobrovoľníckej pomoci miestnej organizácii či inštitúcii získate virtuálnu karmu. Tá sa vám vráti v podobe lacnejších služieb, voľných vstupov, či zliav.

V hlasovaní ľudu zvíťazil projekt výstavby ekologických čističiek odpadových vôd pre domácnosti i priemysel. Zrejme je za tým potrebné hľadať pálčivosť problému v krajine: Slovenský vodný zákon ukladá každému stavebníkovi povinnosť pri kolaudácii preukázať spôsob nakladania s odpadovými vodami. V aglomeráciách nad 2000 obyvateľov štát podporuje výstavbu verejných kanalizácií. Avšak sídla pod touto hranicou, ktoré predstavujú asi štvrtinu obyvateľstva Slovenska, zostávajú odkázané samy na seba. Ekologické čističky dokážu vyčistiť vodu z jedného domu ako aj z celej obce a navyše pritom poskytnú obyvateľom pohľad na živý, fungujúci biotop s rastlinami, vtákmi a ďalšími organizmami. Ide o izolované štrkové pole, do ktorého sa privádza znečistená odpadová voda. V štrku sú vysadené vodné rastliny, ktoré za pomoci svojich koreňov v spolupráci s aeróbnymi baktériami takmer dokonale vyčistia odpadovú vodu. Náklady na prevádzku môžu byť oproti mechanicko-biologickým čističkám nižšie až o 90%.

Pomáhali sme rozširovať, prehlbovať a prerábať jazierko na Prírodné jedlé záhrady.

 

 

Nápad mladého Liptáka Adama Krakovského (22) valcuje medzinárodné súťaže. Jeho ekologické čistiarne prinášajú uznanie odbornej i podnikateľskej verejnosti. Zariadenie však oceňujú najmä obce a domácnosti, ktorým ročne ušetrí aj niekoľko stoviek eur.

Ako študent Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši sa chcel Adam Krakovský zapojiť do súťaže stredoškolský podnikateľský zámer. „Najprv som uvažoval nad niečím z oblasti stavebníctva. Chcel som však svoje podnikanie začať v niečom, čo budú ľudia neustále potrebovať. Vtedy som priešiel na to, že voda je práve tá surovina, ktorá je pre človeka nenahraditeľná. Inšpirovaný zahraničím som sa pustil do projektovania domácích ekočistiarní,“ zaspomínal si Adam na svoje začiatky.

Úspech nenechal na seba dlho čakať. Ešte ako 19-ročný mladý muž sa objavil v časopise Forbes v rebríčku 30-tich nádejí slovenského biznisu. V minuloročnej medzinárodnej súťaži Social Impact Awards jeho ekočističky zvíťazili a získali nielen uznanie poroty, ale aj cenu sympatie. Z húževnatého študenta sa tak vyprofiloval úspešný podnikateľ.

Šetrí náklady a energie

Čistiareň, ktorú si môže ktokoľvek vybudovať vo svojej záhrade, funguje na princípe bez použitia elektrickej energie a prirodzene zapadá do prostredia. „Je to akýsi izolovaný bazén, v ktorom sa zadržiava odpadová voda, aby nevsakovala do prostredia. Bazén sa vysype štrkom a nasadia sa do neho rôzne druhy močiarnych a bahenných rastlín. V spolupráci s anaeróbnymi baktériemi prirodzene čistia odpadovú vodu. Rastliny stačí raz do roka skosiť,“vysvetľuje mechanizmus čistenia.

„Prevádzka bežnej chemickej čističky vyžaduje vyššie prevádzkové náklady, výdavky na elektrickú energiu, nehovoriac o nákupe náhradných dielov. Investícia do ekočističky sa majiteľovi vráti do piatich rokov,“ dodal mladý Lipták.

Projekt z Liptova môže nahradiť až 70 percent úžitkovej vody v domácnosti. „Jeden človek minie denne priemerne 140 litrov vody. Na pitie a varenie potrebuje asi len 4 až 7 litrov. Často v domácnostiach zbytočne splachujeme pitnou vodou,“ prízvukuje. Systém by podľa autora mohol nahradiť predražené odkanalizovanie celých obcí.

Prototyp má vo svojej záhrade

Nápad najprv otestoval vo svojej záhrade v rodnej Ivachnovej. Postupne vznikajú ďalšie na celom území Slovenska. „Takýto typ čističiek bežne používajú domácnosti napríklad v Nemecku. My sme do našich vložili ešte vlastné know-how,“ dodal Adam Krakovský.

 

Zdroj:mikulas.dnes24.sk