Cenová kalkulácia

Získajte bližšie informácie o velkokapacitnych čistiarňach, ktoré sú vhodné pre obce, farmy, hotely a iné.

Vypočítame Vám cenu

Po vyplnení a odoslaní cenovej ponuky je vhodné nám zavolať. Takto Vám dokážeme pomôcť čo najlepšie a najrýchlejšie. Tel.: +421 918 742 738
Financovanie každého projektu (či už ide o záhradu, kúpacie jazero, ekologický dom alebo čistiareň odpadovej vody) je individuálne, preto si nechajte vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

  • Príloha (nepovinná)
  • Nachádza sa blízko Vášho pozemku potok? (nepovinné)
  • Vyplňte prosím tento text ešte pred odoslaním správy