Jazero Bratislava

Pomáhali sme rozširovať, prehlbovať a prerábať jazierko na Prírodné jedlé záhrady.