Nižná 12EO (bez el.energie)

Financovanie každej Ekologickej čistiarne je individuálne pretože každá čistiareň je originál. Preto si nechajte vypracovať cenovú ponuku.

Čistiareň odhadových vôd pre 12 obyvateľov. Napojená na už existujúcu žumpu. Postavená v súlade zo zákonmi Slovenskej republiky a schválená úradom Životného prostredia. Výpust s čistiarne je do existujúceho toku. Velkosť čistiarne je 60 m2. Dobra realizácia 150h pri 4 člennom realizačnom tíme.

Klient o nás napísal

fotka

„ Zatiaľ som spokojný s činnosťou čističky, nie je cítiť žiadny zápach. Najväčší problém sú naše úrady a zákony. Naše zákony ochraňujú vodárenské spoločnosti a nie životné prostredie(koreňová čistička je pre ochranu ŽP podľa mňa podstatne lepšia).”

pán Jaro

Fotogaléria