Koreňová čistiareň odpadových vôd pre penzión 33EO

Koreňová čistiareň odpadových vôd pre penzión 33EO

Koreňová čistiareň je navrhnutá pre Penzión a kapacitne zvládne 33 stálych ekvivalentných obyvateľov. Odpadová voda sa najprv zachytáva v trojkomorovej sedimentačnej nádrži. V jednotlivých komorách sa postupne oddelí hrubý kal ktorý sa ukladá na dne prvej komory septiku. Po odstránení hrubých častí preteká odpadová voda zo septiku do prvého horizontálneho filtra.Voda z horizontálneho filtra preteká do šachty v ktorej je umiestnená regulácia hladiny a patentované zariadenie EKOPULZ. Pomocou EKOPULZU sa vodu v pravidelných intervaloch a množstve dávkuje na
druhý vertikálny filter. Táto dokonale vyčistená odpadová voda(99%) sa môže využívať na množstvo účelov tam kde netreba plytvať drahocennou pitnou vodou.

 

Výsledky rozborov :

Údaje na Vstupe:

  • Biochemická spotreba kyslíka pod 5 dňoch – 300 mg/l
  • Chemická spotreba kyslíka – 675 mg/l

Údaje na Výstupe:

  • Biochemická spotreba kyslíka pod 5 dňoch – 4,2 mg/l
  • Chemická spotreba kyslíka – 15 mg/l