Veľkokapacitné čistiarne

Páči sa Vám ekočistička ale neviete koľko môže stáť? Nechajte nám aspoň základné informácie a vyhotovíme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Domovné čistiarneVeľkokapacitné

 

Ako to funguje?

Veľkokapacitné ekočističky odpadových vôd(čov)fungujú takmer na rovnakom princípe ako koreňové ekologické čistiarne pre domácnosť. Podstatný rozdiel je samozrejme vo veľkosti a v potrebe jednoduchej, zato však pravidelnej údržby. Recyklovaním odpadovej vody pomocou koreňovej čističky chránime aj životné prostredie.Tento typ ČOV funguje spoľahlivo či už je na ňu napojený hotel, penzión, priemyselný podnik alebo aj celá obec.

Výhody ekočističiek

  • Jednoduchá obsluha – dokáže ju obstarať jeden pracovník a to aj na skrátený úväzok
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Bezporuchové fungovanie po desaťročia
  • Rozumne nastaveným systémom platenia stočného si ČOV dokáže zarobiť na prevádzku aj na rekonštrukcie
 

Porovnanie nákladov

graf

Spotreba vody v domácnosti

graf2

Galéria

Koreňová čistiareň odpadových vôd pre penzión 33EO

Koreňová čistiareň je navrhnutá pre Penzión a kapacitne zvládne 33 stálych ekvivalentných obyvateľov. Odpadová voda sa najprv zachytáva v trojkomorovej sedimentačnej nádrži. V jednotlivých komorách sa postupne oddelí hrubý kal ktorý sa ukladá na dne prvej komory septiku. Po odstránení hrubých častí preteká odpadová voda zo septiku do prvého horizontálneho filtra.Voda z horizontálneho filtra preteká do šachty v ktorej je umiestnená regulácia hladiny a patentované zariadenie EKOPULZ. Pomocou EKOPULZU sa vodu v pravidelných intervaloch a množstve dávkuje na
druhý vertikálny filter. Táto dokonale vyčistená odpadová voda(99%) sa môže využívať na množstvo účelov tam kde netreba plytvať drahocennou pitnou vodou.

 

Výsledky rozborov :

Údaje na Vstupe:

  • Biochemická spotreba kyslíka pod 5 dňoch – 300 mg/l
  • Chemická spotreba kyslíka – 675 mg/l

Údaje na Výstupe:

  • Biochemická spotreba kyslíka pod 5 dňoch – 4,2 mg/l
  • Chemická spotreba kyslíka – 15 mg/l