My tvoríme hodnoty

Nenechajte Vaše peniaze odtiecť. Ekočistička je koreňová ekologická čistiareň odpadových vôd. Tento typ ČOV je top riešením z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja. Ide o ekologické a ekonomické riešenie čistenia a recyklácie odpadovej vody vo svete, ktorého dizajn Vás očarí.

More info
Wastewater treatment We do more

Ecological wastewater treatment

Advadntages of ekocisticka

No need of electricity

You do not need any electricity.

Saving your money

Average household saves 400 Euros per year with almost no effort.

Protecting nature

Ecological design with oxygen production while using up CO2.

Requires hardly any maintenance

Maintenance is very simple and can be done by anybody.

Our partners