Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Čistiareň odpadových vôd pre mesto Orhei

  20. 5. 2024
  Čističky
  orhei.jpg

  Najväčšia komunálna vegetačná čistiareň odpadových vôd na svete.

  Problém:

  Primárnou potrebou v meste bolo nahradiť starú čistiareň odpadových vôd s nákladnou prevádzkou a nedostatočnou čistiacou schopnosťou. Pôvodná čistiareň bola navyše situovaná na vrchu blízkeho kopca, kde sa mali čerpať všetky odpadové vody z mesta. Nelogické umiestnenie čistiarne odpadových vôd by znamenalo, že denne by sa muselo prečerpávať približne 3.600 m3 odpadovej vody.

  Riešenie:

  Moldavská vláda sa v rámci programu Svetovej banky a po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti rozhodla nahradiť pôvodnú aktivačnú čistiareň systémom vegettačnej čistiarne s celkovou kapacitou približne 26.000 obyvateľov (do roku 2022 sa plánuje zväčšenie čistiarne až na 33.000 pripojených obyvateľov) a niekoľkých prevádzok na spracovanie potravín. Počas obdobia najväčšej špičky potravinárskeho priemyslu bude systém vegetačnej čistiarne schopný zaobchádzať s maximálnou organickou záťažou 2000 kg BSK5 / deň. Na začiatku bola priemerná záťaž čistiaceho systému 700 kg BSK5/ deň (11.600 EO – ekvivalentných obyvateľov) a s maximálnou záťažou čistiarne na úrovni 1200 Kg BSK5/ deň (20.000 EO).

  Primárna sedimentačná fáza (napr. septik ako je zvykom u menších producentov odpadovej vody) bola v prípade čistiarne Orhei preskočená, pretože sa uskutočňuje priamo v sekundárnej fáze spracovania tzv. francúzskym systémom. Systém pozostáva z filtračných polí zapojených do 4 línií. Tieto polia pracujú nezávisle od seba, a vždy sú zapojené vo dvojici.

  1 etapa čistenia – francúzsky systém čo je vlastne obdoba vertikálneho filtra, na ktorý sa však aplikuje surová odpadová voda bez predchádzajúceho prečistenia. Na povrchu vzniká kalová aeróbna vrstva, prerastaná koreňmi vegetácie, ktorá musí byť odstránená každých 10-12 rokov.

  2.stupeň – vertikálny filter s podpovrchovým prúdením odpadovej vody, ktorý dokončuje biologický proces čistenia. Celková plocha využitá na čistiaci proces je približne 5 ha. Určite je to jedna z najväčších vegetačných čistiarní pre čistenie komunálnych odpadových vôd na celom svete!

  V čistiarni je vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné odpadovú prečerpávať v rámci čistiarne a následne prečistenä vodu do vzdialenosti 1,5 km. Náklady na prečerpávanie dosahujú hodnotu 0,4 kWh/m3 odpadovej vody, čo nie je až také zlé. Pre porovnanie, aktivačné čistiarne sa so spotrebou elektrickej energie pohybujú niekde na úrovni 0,8 až 1,4 kWh/m3.

  O najväčšej čistiarni odpadových vôd na svete sa môžete dočítať v našom blogu tu:

  Výhody:

  Rozvojové krajiny často potrebujú systém s jednoduchou technológiou na spracovanie odpadovej vody s cieľom čo možno najviac obmedziť prevádzkové náklady a dosiahnuť vysokú účinnosť bez potreby veľmi kvalifikovaného a špecializovaného personálu. Navrhovaný systém je charakterizovaný nízkou spotrebou energie a veľmi nízkou produkciou odpadového materiálu. Kal ktorý sa v čistiarni počas rokov hromadí sa použije ako kondicionér (hnojivo) pôdy. To znamená že organický materiál sa počas rokov stabilizuje a po aplikácii na pôdu sa dostane tam, odkiaľ sa predtým zobralo.