Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Zelené riešenia

  Zelené riešenia v oblasti vodozádržných opatrení sú navrhnuté na zachytávanie, udržiavanie a riadenie vody s cieľom minimalizovať povodne, zlepšiť kvalitu vody a podporiť udržateľné využívanie vodných zdrojov. Tieto opatrenia sa zameriavajú na zníženie povodňových rizík, zlepšenie zavlažovania a podporu biodiverzity v prostredí.

  Zelené riešenia
  Nádrže na vodu
  Nádrže na vodu

  Nádrže na vodu slúžia na zásobovanie vodou pre domy, budovy a veľké zariadenia. Nádrže na vodu umožňujú zhromažďovanie a uchovávanie pitnej alebo dažďovej vody.

  BenefitZásobovanie vodou
  BenefitZavlažovanie
  BenefitRegulácia toku vody
  BenefitProtipovodňová ochrana
  BenefitVodozádržné opatrenie
  BenefitMožnosť dotácií

  Eshop

  Dažďové záhrady
  Dažďové záhrady

  Dažďová záhrada je najefektívnejší typ vodozádržného opatrenia. Je to typ záhrady, ktorá je navrhnutá na zachytávanie a využitie zrážkovej vody. Cieľom dažďovej záhrady je minimalizovať odtok daždovej vody,zachytiť ju do prostredia, zavlažovať rastliny pomocou prirodzených vsakovacích procesov. Daždová záhrada priaznivo vplývať na okolité prostredie a vodný cyklus. Vdaka daždovej záhrade sa možete odpojiť od daždovej kanalizácie a neplatiť tak za daždové vody. 

  BenefitDoplňuje zásoby podzemných vôd
  BenefitPodporuje biodiverzitu prostredia
  BenefitŠetrí peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody
  BenefitEkologické riešenie zachytávania dažďových zrážok
  BenefitVodozádržné opatrenie
  BenefitMožnosť dotácií
  Zelený oporný múr ECOBAG
  Zelený oporný múr ECOBAG

  ECObag je jednoduchý systém, vďaka ktorému si aj svojpomocne dokážete postaviť kvalitný, prírodný, zelený a ekologický oporný múr, bez prehrievania. 

  BenefitRýchly a jednoduchý systém
  BenefitSvojpomocná inštalácia
  BenefitKopíruje terén
  BenefitRôznorodá tvárnosť materiálu
  BenefitNeprehrieva sa
  BenefitModulárny systém
  Zatrávňovacie tvárnice Ecoraster
  Zatrávňovacie tvárnice Ecoraster

  Vodopriepusnté povrchy, drenážne dlažby a zatrávňovacie tvárnice zabezpečujú dokonalý odvod dažďovej vody do pôdy. Sú ekologickým riešením výmený veľkých nespevnených vonepriepustných,zelených plôch, poskytujú viac než 90% vsakovacej ploch. Plnohodnotne nahrádzajú asfalt,beton, zamkovú dlažbu. Vymena vodonepriepustných povrchov za vodopriepustné.

  BenefitPriepustnosť vody
  BenefitKopírujú nerovný terén
  BenefitDlhá životnosť
  BenefitModulárnosť systému
  BenefitVodozádržné opatrenie
  BenefitMožnosť+