Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Referencie

  Realizovali sme

  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš

  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš

  Vodozádržné opatrenia v praxi-Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš šetria ročne cez 10 000€ na stočnom.  Sme autorom jedinečného projektu pre mesto Liptovský Mikuláš. Ide o projekt dažďových záhrad, ktoré slúžia na zachytávanie dažďovej vody.Našou prioritou bolo zadržať dažďovú vodu tam kde spadne, podporiť biodiverzitu okolia  a odpojiť nehnuteľnosti od dažďovej kanalizácie, tým pádom neplatiť za daždovú vodu. Toto všetko sa nám podarilo  v stredných a materských školách. Vzniklo tak 19 nových dažďových záhrad. Ide o funkčné, ekonomické, užitočné a esteticky veľmi atraktívne opatrenie, ktoré slúži na vsakovanie dažďovej vody zo striech do podložia. Voda tak neodteká zbytočne do kanalizácie a školy za ňu neplatia ako doteraz. Voda vsakuje do dažďovej záhrady,   do podložia a napĺňa tak spodné vody, z plochy sa aj odparuje a vplýva pozitívne na klimatické ovzdušie. Navracia tak vodu aj do malých vodných cyklov.  Mysleli sme aj na biodiverzitu a v  záhradách je tak  vysadených cez 7000ks rastlín rôznych druhov, od močiarnych až po suchomilné. Zadržali sme v prostredí   5 408 000 litrov vody  z 2640 m2 striech, vysadili sme cez 7000ks rastlín a zrealizovali cez 700m2 dažďových záhrad.

  Realizácia vodozadržných opatrení v obci Liptovská Teplička

  Realizácia vodozadržných opatrení v obci Liptovská Teplička

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone

  Ide o stavbu koreňovej čistiarne odpadových vôd, ktorá slúži pre múzeum vo Sv. Antone, kaštieľ bol dostavaný v roku 1750 a jeho dejiny sú úzko späté s rodmi Koháry a Coburg, ide o kultúrnu národnú pamiatku. Zadanie investora bolo jasné: postaviť čistiareň odpadových vôd, ktorá bude funkčná , o ktorú sa nebude treba starať, nepotrebuje elektrickú energiu, súčiastky, krásne zapadne do prostredia a splynie s ním. Preto jediné a najvhodnejšie riešenie pre múzeum bola bezúdržbová koreňová čistiareň odpadových vôd-Ekočistička® a umelá odparovacia mokraď. Koreňová čistiareň odpadových vôd neplní len funkčnú stránku, nakoľko čistí odpadovú vodu pre 50 000 ročných návštevníkov a 25 stálych zamestnancov. Ale jej výhoda je aj estetická a podporuje biodiverzitu. Koreňová čistiareň funguje za pomoci štrku, piesku a močiarnych rastlín, v ktorých koreňoch žijú pozitívne baktérie, ktoré požierajú baktérie v odpadovej vode.  Znečistená odpadová voda ide do dvoch vertikálnych filtrov, kde je vysadených cca  950ks rastlín, tie v spolupráci s filtračným materiálom čistia danú odpadovú vodu až na 99%. Vyčistená odpadová voda sa zachytáva v umelej mokradi. Celý tento systém vo veľmi veľkej miere podporuje biodiverzitu krajiny. V čistiarni je množstvo hmyzu a včielok a v mokradi žije vtáctvo, napríklad kačky. V neposlednom rade sa voda odparuje do prostredia a neodteká tak do potokov a morí čím prispieva k ochladzovaniu krajiny a spríjemneniu prostredia.

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd a dizajnového jazera pre 100 ludí-Hotel SIGLISBERG.

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd a dizajnového jazera pre 100 ludí-Hotel SIGLISBERG.

  Realizácia domovej koreňovej ČOV-ECOAIR pre 14 ľudí.

  Realizácia domovej koreňovej ČOV-ECOAIR pre 14 ľudí.

  L

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd ECOAIR-FOREST GLAMPING.

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd ECOAIR-FOREST GLAMPING.

  ECOKOCKA gravitačne pre 6 obyvateľov

  ECOKOCKA gravitačne pre 6 obyvateľov

  Ecokocka funguje gravitačne a má len 3 m2 vie fungovať bez stáleho prítoku odpadovej vody, bez doplnania bakteríí a kalu  a to len na 40 watovom duchadle z ročnou spotrebou elektriky max 40€. Prírodný a kompaktný systém na čistenie odpadových vôd ECOkocka prináša výhody najnovších inováciı́ v oblasti vegetačných čistiarnı́ odpadných vôd pre využitie v systémoch s nízkymi prietokmi, ako napríklad rodinné domy či malé podniky. 

  Vodozádržné jazero objemu 1000m3

  Vodozádržné jazero objemu 1000m3

  Vodozádržné jazero objemu 300m3

  Vodozádržné jazero objemu 300m3

  ECOKOCKA modulárna koreňová ČOV,len 3m2.

  ECOKOCKA modulárna koreňová ČOV,len 3m2.

  ECOBAG-vegetačný zelený oporný múr

  ECOBAG-vegetačný zelený oporný múr

  ECOBAG ZELENÝ OPORNÝ MÚR ECOBAG je zelený oporný múr. Táto technológia slúži na stavbu oporných múrov s dlhoročnou tradíciou. Je to jednoduchý systém, vďaka ktorému si aj svojpomocne dokážete postaviť prírodný, zelený a skvelo vypadajúci oporný múr. A to všetko za zlomok času a peňazí. Vrece po naplnení zeminou, alebo zmesou zeminy a piesku alebo štrku jednoducho uložíte podľa návodu a proces opakujete. Systém ECObag je rýchly a jednoduchý a zároveň poskytuje obrovské množstvo využití, či už okolo domu alebo na stavbe. Na 1m2 múru potrebujete približne 12 kusov vriec. Najlepšia cena na trhu

  ECOVER pre rodinný dom-úplne bez elektriky, starostí a súčiastok.

  ECOVER pre rodinný dom-úplne bez elektriky, starostí a súčiastok.

  Okrasné jazierka pre rodinné domy

  Okrasné jazierka pre rodinné domy