Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone

  Ide o stavbu koreňovej čistiarne odpadových vôd, ktorá slúži pre múzeum vo Sv. Antone, kaštieľ bol dostavaný v roku 1750 a jeho dejiny sú úzko späté s rodmi Koháry a Coburg, ide o kultúrnu národnú pamiatku.

  Zadanie investora bolo jasné: postaviť čistiareň odpadových vôd, ktorá bude funkčná , o ktorú sa nebude treba starať, nepotrebuje elektrickú energiu, súčiastky, krásne zapadne do prostredia a splynie s ním. Preto jediné a najvhodnejšie riešenie pre múzeum bola bezúdržbová koreňová čistiareň odpadových vôd-Ekočistička® a umelá odparovacia mokraď.

  Koreňová čistiareň odpadových vôd neplní len funkčnú stránku, nakoľko čistí odpadovú vodu pre 50 000 ročných návštevníkov a 25 stálych zamestnancov. Ale jej výhoda je aj estetická a podporuje biodiverzitu. Koreňová čistiareň funguje za pomoci štrku, piesku a močiarnych rastlín, v ktorých koreňoch žijú pozitívne baktérie, ktoré požierajú baktérie v odpadovej vode.  Znečistená odpadová voda ide do dvoch vertikálnych filtrov, kde je vysadených cca  950ks rastlín, tie v spolupráci s filtračným materiálom čistia danú odpadovú vodu až na 99%. Vyčistená odpadová voda sa zachytáva v umelej mokradi. Celý tento systém vo veľmi veľkej miere podporuje biodiverzitu krajiny. V čistiarni je množstvo hmyzu a včielok a v mokradi žije vtáctvo, napríklad kačky. V neposlednom rade sa voda odparuje do prostredia a neodteká tak do potokov a morí čím prispieva k ochladzovaniu krajiny a spríjemneniu prostredia.

  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone
  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone
  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone
  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone
  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone
  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone
  Realizácia koreňovej čistiarne odpadových vôd pre 150 ludí-Múzeum vo Svätom Antone