Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Dažďová záhrada - urob si sám

  2. 6. 2024
  369059675_674692191346759_2479441188738356137_n.jpg

  Vytvorenie dažďovej záhrady je skvelý spôsob, ako zlepšiť odvodnenie vašej nehnuteľnosti, podporiť miestne ekosystémy a zároveň zvýšiť estetickú hodnotu vášho pozemku. Dažďová záhrada pomáha zachytávať a filtruje dažďovú vodu, čím znižuje odtok a znečistenie vodných tokov.

   

  Jedným z prejavov klimatickým zmien na našom území je dlhotrvajúce sucho počas leta, ktoré sa strieda s prívalovými dažďami a búrkami. V zastavanom území plnom spevnených plôch zrážky nemajú šancu kedy vsiaknuť do pôdy a výsledkom je častokrát zničená úroda či hrozba povodní. Navyše, zo striech a spevnených plôch je voda odvedená kanalizáciou na iné miesto, čo má za následok zbytočné odvodňovanie krajiny a následný deficit zásob vody v pôde. Jednoduchým a zároveň estetickým riešením je vybudovanie dažďovej záhrady, ktorá prirodzene spomalí odtok zrážok, zachytí dažďovú vodu a poskytne jej možnosť vsiaknuť jej do pôdy priamo na pozemku.

   

  Čo je dažďová záhrada?

  Dažďová záhrada je miesto v záhrade, ktoré zachytáva dažďové zrážky zo striech, ciest alebo dvora a umožňuje im preniknúť do zeme. Dažďové záhrady sú zvyčajne vysadené kríkmi a trvalkami a môžu to byť farebné, krajinné oblasti vo vašom dvore.

   

  Manuál pre vybudovanie vlastnej dažďovej záhrady

   

  Táto príručka vám pomôže zrealizovať dažďovú záhradu na vašom pozemku. Veľkosť a tvar vašej záhrady bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako je veľkosť vášho dvora i od peňazí, ktoré chcete investovať. Pamätajte, že nemôžete mať dažďovú záhradu ani veľkú, ani malú, ale primeranú v závislosti od objemu dažďovej vody, ktorú chcete zadržať vo vašej záhrade z vašich striech i spevnených plôch. Dažďová záhrada môže byť nádherným klenotom na Vašom pozemku s vhodným priestorom pre váš relax a zároveň môže chrániť kvalitu vodných zdrojov vo vašom okolí i prispievať k prevencii pred povodňami.

  Prečo potrebujeme dažďové záhrady?

  Výhody dažďových záhrad sú viaceré. Sú schopné vykonávať tieto funkcie:

  • Pomôcť zmierniť problémy povodní
  • Zlepšiť kvalitu vôd v našich potokoch filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do miestneho potoka
  • Zvýšiť atraktivitu záhradnej architektúry v mestách a obciach
  • Doplňovať zásoby podzemných vôd
  • Zvyšovať vlhkosť vzduchu, výparov, stávajú sa klimatizačným zariadením obcí a miest
  • Poskytnúť a vytvárať vhodného prostredia pre vtáky, motýle a iný užitočný hmyz
  • Ušetriť peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody

  Najvhodnejšie miesto pre dažďovú záhradu?

  Pred samotnou realizáciou je vhodné: dôkladne zmapovať terén, poznať rozlohu plochy, z ktorej zachytávame zrážkovú vodu, zistiť danosti pozemku a krajiny a zohľadniť ďalšie využitie. Dažďová záhrada môže byť umiestnená na trávniku v blízkosti vášho domu so zbieraním dažďovej vody zo strechy i z ostatných spevnených plôch vášho pozemku. Zistite si ako odteká dažďová voda z vášho pozemku. Najväčšie zdroje vody sú zo strechy, spevnených plôch a zhutnených pôd.

  Vzdialenosť dažďovej záhrady od vášho domu i od susedov by nemala byť menšia ako 10 metrov, aby sa zabránilo vplyvu priesaku vody pod stavbu. Záhradu neodporúčame umiestniť tam kde je vysoká hladina spodnej vody, kde je miesto ohrozené zosuvmi pôdy a tam kde je nedostatočné vsakovanie vody (ílovité pôdy) Najvhodnejšie pre dažďovú záhradu je slnečné miesto dizajnovo integrované do celej záhrady, podľa možnosti nie pod veľkými stromami, ani v lokalite veľkých koreňov. Umiestnenie dažďovej záhrady odporúčame tam, kde sú už prirodzene vytvorené zníženiny terénu, kam by sa dala odtoková voda nasmerovať.

  Plánovanie

  • Vyberte vhodné miesto: Ideálne je umiestniť dažďovú záhradu aspoň 3 metre od domu, aby ste predišli problémom s vlhkosťou. Mali by ste tiež zvážiť, kde sa voda prirodzene vytečie.
  • Veľkosť: Veľkosť vašej dažďovej záhrady by mala byť založená na veľkosti povrchu, z ktorého sa odtok zbiera (napríklad strecha domu), a na typu pôdy. Všeobecne platí, že dažďová záhrada by mala byť 20-30% plochy odtokovej plochy.
  • Zvážte typ pôdy: Typ pôdy ovplyvňuje infiltráciu vody. Piesočnaté pôdy majú rýchlejšiu infiltráciu než ílovité pôdy. Možno budete musieť pridať pôdne úpravy, ako je piesok alebo kompost, aby ste zlepšili infiltráciu

  Veľkosť dažďovej záhrady

  Ideálne je vytvoriť dažďovú záhradu, ktorá bude absorbovať všetok pozbieraný dážď, ktorý za normálnych okolností odteká z vášho pozemku. Predsa len bežná dažďová záhrada pre rodinný dom je 10-30 m2. Veľkosť vašej dažďovej záhrady bude závisieť na nižšie uvedených faktorov:

  • Hĺbka záhrady
  • Objem odtoku dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch
  • Druh pôdy na záhrade

  Hĺbka a sklony svahov dažďovej záhrady

  Veľkosť dažďovej záhrady bude ovplyvňovať hĺbku i sklon svahov. Ideálna hĺbka dažďovej záhrady je medzi 15 - 30 cm. Pri hĺbke 15 cm bude musieť dažďová záhrada byť pomerne veľká, aby bol dostatok kapacity na akumulovanie zozbieraného objemu dažďa. Na druhej strane dažďová záhrada hlbšia ako 30 cm môže zadržiavať dažďovú vodu príliš dlho v závislosti od pôdneho substrátu. Neodporúčame sklony svahov dažďovej záhrady viac 12%. Dažďové sudy môžu byť tiež použité na zber dažďovej vody zo strechy s jej následným použitím v dažďovej záhrade. Použitie suda ovplyvní aj veľkosť plochy dažďovej záhrady.

  Stanovenie zbernej plochy povodia dažďovej záhrady

  Zrátajte plochu striech budov na Vašom pozemku a plochu spevnených prístupových ciest a chodníkov. Navrhnutím zonácie hĺbok dažďovej záhrady a výpočet plochy zberu dažďovej vody do záhrady je ďalším krokom k určením plochy dažďovej záhrady. Môžete podľa vhodnosti navrhnúť aj 2-3 dažďové záhrady v závislosti od vhodnosti lokality vášho pozemku.

  Tvar dažďovej záhrady

  Jednou zo zásad je, aby dažďová záhrada esteticky a krajinotvorne zapadla na pozemok. Dlhšia časť záhrady by mala byť kolmo k prítoku vody. Tým sa maximalizuje schopnosť záhrady zachytiť vodu. Mala by byť dostatočne široká, aby sa voda v záhrade rozlievala rovnomerne. Dobrým pravidlom je dodržať pomer dĺžky a šírky záhrady v pomere 2:1.

  Dizajn

  • Vyberte rastliny: Zamerajte sa na domáce alebo odolné rastliny, ktoré sú dobre prispôsobené miestnym podmienkam a môžu tolerovať občasné zaplavenie aj suché obdobia.
  • Navrhnite rozloženie: Umiestnite vyššie rastliny do stredu alebo na zadnú časť záhrady a nižšie rastliny bližšie k okrajom. Zahrňte rôznorodosť druhov pre podporu biodiverzity.

  Príprava lokality

  • Označte oblasť:** Použite vápno, farbu alebo záhradné kolíky na označenie tvaru vašej dažďovej záhrady.
  • Odstráňte trávnik a burinu:** Odstráňte existujúcu vegetáciu v oblasti, kde bude vaša dažďová záhrada.
  • Vyhlbte oblasť:** Hĺbka a tvar vašej dažďovej záhrady závisí od typu pôdy a celkového dizajnu. Typicky, plytká depresia o hĺbke 15-30 cm je dostatočná.

  Realizácia dažďovej záhrady

  Začíname tým, že ohraničíme obvod vašej záhrady. Môžete ho označiť kolíkmi, vlajkami, alebo záhradnou hadicou pozdĺž okraja. Ak ste si určili obvod vašej dažďovej záhrady, môžete začať kopať. Najsamprv vyberiete mačinu. Ak ste na úplnej rovine, potom vyhlbujete dažďovú záhradu výkopom zeminy a jej odvezením na iné miesto v záhrade, kde túto zeminu spotrebujete. Ak je lokalita vo svahu, vykopanú zeminu použijete na navŕšenie hrádze na dolnej strane. Hrádzu zhutnite a vyrovnáte. Pokračujte s kopaním až na úroveň potrebnej hĺbky a v prípade potreby aj navýšenia hrádze, ktorú po zhutnení prikryjete mačinou.

  Dažďovú záhradu môžete vykopať ručne, alebo záhradným bagrom. POZOR! Vyvarujte sa manipulácii bagra pri výkopových prácach priamo v dažďovej záhrade, aby nedošlo k zhutneniu pôdy.

  Inštalácia

  • Pridajte úpravy pôdy: Ak je to potrebné, pridajte kompost alebo piesok na zlepšenie drenáže.
  • Vysaďte rastliny: Podľa vášho dizajnu vysaďte vybrané rastliny. Zalievajte ich dôkladne po výsadbe.
  • Mulčujte: Pokryte pôdu okolo rastlín mulčom, aby ste pomohli udržať vlhkosť, znižovali rast burín a zlepšovali vzhľad záhrady.

  Údržba

  • Zalievajte rastliny: Pravidelne ich zalievajte, kým sa neujmú, najmä počas suchých období.
  • Kontrolujte a čistite: Pravidelne kontrolujte záhradu, aby ste sa uistili, že voda správne infiltruje a nie je blokovaná odpadom alebo sedimentom.
  • Rez a odstraňujte odumreté rastliny: Na konci vegetačného obdobia odstráňte odumreté časti rastlín, aby ste podporili nový rast na jar.