Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Ovplyvňuje koreňová čistiareň biodiverzitu?

  20. 5. 2024
  Návody
  biodiverzita_ovxspx.jpg
  Viac takýchto stavieb na Slovensku.

  Pôvodný článok v angličtine – http://www.constantinealexander.net/2016/06/constructed-wetlands-boost-biodiversity.html

  Section of an artificial wetland for stormwater treatment which was constructed by the University of New Hampshire Stormwater Center. Image: University of New Hampshire Stormwater Center, 2012.

  By Science for Environment Policy

  Koreňové čistiarne sa v mnohých krajinách používajú ako zelená infraštruktúra pre čistenie odpadových vôd, ale nová štúdia naznačuje, že môžu byť tiež dôležitým miestom z hľadiska biodiverzity.

  Táto práca podáva správu o koreňovej čistiarni v urbánnom území Talianska, ktorá mala vplyv na zvýšenie počtu rastlinných druhov vyše 200%. Výskumníci hovoria, že schopnosť koreňových čistiarní zvyšovať biodiverzitu by mohla podporovať miestny rozvoj.

  Prirodzené mokrade sú jedným z ekosystémov na zemi s najvyššou biodiverzitou a umelé mokrade (teda koreňovej čistiarne) nie sú žiadnou výnimkou.

  Koreňové čistiarne sú navrhované tak, aby napodobňovali Prirodzené mokraďové systémy a sú využívané po celom svete na čistenie odpadovej vody. A ak je pre nich dostatočná plocha, tak dokážu odstraňovať znečistenie obdobne ako tradičné systémy, akurát že s menšími prevádzkového nákladmi.

  Štúdia sa zamerala na koreňovú čističku s názvom EcoSistema Filtro (ESF), ktorá bola vybudovaná v roku 2004 na Sardínii. Čistiareň sa nachádza vo vnútri regionálneho prírodného parku Molentargius-Saline, ktorý je Dôležitý, vzhľadom k vysokej biodiverzite, aj z medzinárodného hľadiska (je súčasťou sústavy Natura 2000 a Ramsarského dohovoru o mokradiach).

  ESF je koreňový čistiareň s voľnou hladinou o ploche 37 hektárov a vyčistená voda odteká PRIAMO do prírodného parku.

  Výskumníci zisťovali údaje o rastlinách, rastúcich v tejto koreňovej čistiarni, po dobu ôsmich rokov (2005-2013) prieskumom troch plôch dvakrát ročne. Najmenej raz za mesiac bol uskutočňovaný aj pochôdzkový prieskum, pri ktorom sa zbierali dáta o jednotlivých zistených druhoch rastlín. Výskumníci potom zrovnali dáta zobraté v jednotlivých rokoch, aby zhodnotili zmeny vo flóre Počas vývoja mokradí ekosystému.

  Kolonizácia rastlinami začala čoskoro po výstavbe koreňovej čistiarne a postupne narastala, s najväčším zvýšením Počas Prvého a druhého roku. Počas ôsmich rokov štúdie (okrem prelome roku 2006/2007, kedy boli rastliny mechanicky odstránená ako Súčasť manažmentových opatrení) sa stále zvyšoval počet zachytených druhov. Počet taxónu sa zvyšoval o 14% každý rok.

  V poslednom roku štúdie zaznamenali výskumníci 275 Rôzni druhov rastlín (zvýšenie o 224% v porovnaní s prvý rokom). Flora mokrade predstavovala viac ako polovicu (54%) celej flory regionálneho parku, vrátane mnohých endemických druhov. Šesť rôznych skupín endimických rastlín malo Prospech zo slaného a dusíkom obohateného prostredia, ktoré koreňová čistiareň ponuka.

  Výskumníci tiež zaznamenali významný počet cudzích druhov, ktoré v roku 2013 predstavovalo 12% celej flóry mokrade. Autori štúdie predpokladajú, že tieto rastliny kolonizovali čistiareň z okolitých plôch, ktoré boli ovplyvnené Ľudskou aktivitou. Avšak sa neukázalo, že by tieto cudzie druhy maly negatívny dopad na endemické druhy. Šesť percent zistených druhov rastlín bolo chránených vrátane dvoch, ktoré sú na červenom Zozname ohrozených druhov podľa IUCN.

  Výskumníci predpokladajú, že koreňová čistiareň má takto vysokú diverzitu druhú rozmanitosti vďaka svojmu Umiestnenie (rozhranie medzi sladkou a slanou vodou), a tiež preto, že poskytuje ideálne stanovište pre Niekoľko druhov migrujúcich vtákov, ktoré MÔŽU prenášať semena a fragmenty rastlín [1, 2].

  Táto koreňová čistiareň, Umiestnená síce v prírodnom parku, ale obklopená rušením mestského prostredia, poskytuje prírode blízke riešenie, ktoré okrem čistenie odpadovej vody prináša aj ďalšie benefity v podobe zachovania a posilnenia biodiverzity.

  Táto štúdia nám ukazuje aký pozitívny dopad MÔŽU Mať umelo vytvorené ekosystémy na lokálnu biodiverzitu a zdôraznila, že je dôležité chrániť prírodnu i pri prevádzke čistiarní odpadových vôd (napr vyhnúť sa managementovým zásahom ako mechanické odstraňovanie rastlín ako prebehlo na ESF). Výskumníci si také myslí, že plochy ako je táto, MÔŽU veľmi prispela k udržateľný rozvojom v mestských územiach.

  Lewis, L., Behling, E., Gousse, H., Qian, E., Elphick, C., Lamarre, J., Bêty, J., Liebezeit, J., Rozzi, R. & Goffinet, B. (2014). First evidence of bryophyte diaspores in the plumage of transequatorial migrant birds.PeerJ, 2, p.e424

  Viana, D.S., Gangoso, L., Bouten, W. & Figuerola, J. (2016) Overseas seed dispersal by migratory birds.Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 283 (1822): 20152406

  Citation: De Martis, G., Mulas, B., Malavasi, V. & Marignani, M. (2016); Can artificial Ecosystems enhance local Biodiversity? The case of a constructed Wetland in a Mediterranean urban context; Environmental Management 57 (5): 1088–1097; DOI: 10.1007/s00267-016-0668-4.