Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Odstránenie liekov pomocou Ekočističky-koreňovej čistiarne odpadových vôd

  20. 5. 2024
  Tipy
  dunajske-luhy-7.jpg
  Študenti z univerzity v Ghentu experimentujú so spôsobmi odstraňovania rezíduí liekov z odpadovej vody, aby tak chránili životné prostredie.

  Študenti magisterského štúdia vyrobili malý mokraď u fakultnej nemocnice AZ Groeninge v Kortrijku a využili prírodné filtračné procesy na čistenie vody z budovy.

  Lieky, ktoré ľudia užívajú, ako napríklad protizápalové lieky alebo antibiotiká, nie sú vždy plne absorbované v tele a ich zvyšky končia v odpadovej vode .

  Existujúce čistiarne odpadových vôd nie sú schopné odstrániť všetky tieto rezíduá a tie potom môžu spôsobovať škody na rastlinách a zvieratách, ktoré vo vode žijú .

  Professor Diederik Rousseau, ktorý viedol diplomové práce študentov, povedal, že kontaminácia sa netýka pitnej vody, ktorá prechádza dôkladnejšom procesom čistenia .

  Zatiaľ čo koreňové čistiarne sú už dlho považované zo efektívny spôsob čistenia odpadovej vody (zatiel však v Slovenskej republike nie až tak) študenti Laurens Huba a Lige Vanseveren chceli zistiť viac, ako sa baktérie a rastliny vysporiadajú zo zvyškami liekov, pretože o tom veľa informácií nie je.

  Zistili, že hoci koreňová čistiareň neodstránila úplne všetky rezíduá liekov, tak využitie ozónu v druhom kroku umožnilo dokončiť proces čistenia.

  SPOJENIE ÚSILIA

  Rousseau k tomu vraví :

  Čo sme skutočne zistili je, že tie technológie sa vzájomne doplňuje. Niektoré farmaká sú odstránená v kořenovke, ale nie ozonaciou, a naopak. Takže táto kombinácia nám dáva väčšiu garanciu dobre vyčistenej vody.

  "Koreňové čističky odpadových vôd, na rozdiel od konvenčných čistiarní odpadových vôd, splývajú s jeho prostredím a je jednoduchšie a lacnejšie ich prevádzkovať" dodáva.

   

  Tým pracoval s inovatívnym druhom koreňovej čistiarňe odpadových vôd od spoločnosti Rietland, ktorá je aktívne prevzdušňovaná. To veľmi, zvyšuje účinnosť, takže takáto koreňová čistiareň potrebuje oveľa menej miesta ako iné druhy koreňovej ČOV. (najneskôr tento rok, budeme prezentovať podobný typ Ekočističiek aj v našom portfóliu)

   

  Päťmesačný pokus vyžadoval naplnenie prenosnej nádoby štrkom a vysadenie močiarnymi rastlinami. Súčasťou bola tiež usadzovacia nádrž pre zachytenie hrubých nečistôt. Prvý laboratórny test odpadovej vody ukázal, že sa v nej nachádza rezíduá beta-blokátorov, protizápalových liekov, antikonvulzív, narkotík, antacíd a antibiotík. Po prechode koreňovú čistiarňou väčšia časť týchto prvkov bola odstránená, ale niektoré biologicky nerozložiteľné látky zostali, ako napríklad široko používaný protizápalový liek diclofenac.

   

  Riešenie, navrhnuté profesorom Stijn Van Hullom, bolo čistiť vodu následne pomocou ozónu, ktorý môže byť produkovaný na mieste. Ale vzhľadom k vysokým nárokom na spotrebu elektrickej energie pri výrobe ozónu musí tím ešte nájsť cestu, ako lepšie kontrolovať jeho dávkovanie."

  Štúdia bývalého Van Hulleova študenta Aegina Malaja hovorí, že organické chemikálie (Čo zahŕňa ako zvyšky Lieku tak pesticídy, farby a ďalšie látky) OHROZUJÚCE ekologickú integritu a biodiverzitu skoro polovice vodných útvarov v Európe.

  Rousseau k tomu hovorí:

  Expozícia nízkou koncentráciou chemikálie, síce nezabíja rastliny ani živočíchy, ale Môže Mať postupný efekt na ich telo, Napríklad narušením rovnováhy hormónu.

  Dodal tiež, že zatiaľ teraz nie sú žiadne európske štandardy pre čistenie rezíduí Lieku v odpadovej vode, tak Švajčiarsko nedávno zaviedlo takúto novú legislatívu a európski legislatívci sa na tento problém tak tiež pozerajú.

  Myslíte že to budú zvládať klasické biologické čistiarne odpadových vôd?

  Pôvodný článok od Paula Dear

  http://www.flanderstoday.eu/innovation/students-find-reeds-could-flush-out-harmful-drug-residue-water