Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš

  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš

  Vodozádržné opatrenia v praxi-Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš šetria ročne cez 10 000€ na stočnom. 

  Sme autorom jedinečného projektu pre mesto Liptovský Mikuláš. Ide o projekt dažďových záhrad, ktoré slúžia na zachytávanie dažďovej vody.Našou prioritou bolo zadržať dažďovú vodu tam kde spadne, podporiť biodiverzitu okolia  a odpojiť nehnuteľnosti od dažďovej kanalizácie, tým pádom neplatiť za daždovú vodu. Toto všetko sa nám podarilo  v stredných a materských školách.

  Vzniklo tak 19 nových dažďových záhrad. Ide o funkčné, ekonomické, užitočné a esteticky veľmi atraktívne opatrenie, ktoré slúži na vsakovanie dažďovej vody zo striech do podložia. Voda tak neodteká zbytočne do kanalizácie a školy za ňu neplatia ako doteraz. Voda vsakuje do dažďovej záhrady,   do podložia a napĺňa tak spodné vody, z plochy sa aj odparuje a vplýva pozitívne na klimatické ovzdušie. Navracia tak vodu aj do malých vodných cyklov. 

  Mysleli sme aj na biodiverzitu a v  záhradách je tak  vysadených cez 7000ks rastlín rôznych druhov, od močiarnych až po suchomilné. Zadržali sme v prostredí   5 408 000 litrov vody  z 2640 m2 striech, vysadili sme cez 7000ks rastlín a zrealizovali cez 700m2 dažďových záhrad.

  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš
  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš
  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš
  Dažďové záhrady pre mesto Liptovský Mikuláš